Politika privatnosti

Važno obaveštenje

Svrha ove web prodavnice je da promoviše opšte zdravlje i welness. Ovaj sajt nije namenjen u medicinske svrhe niti daje medicinski tretman, savet ili dijagnozu. Za lečenje, medicinske savete i dijagnoze kontaktirajte svog lekara. U hitnim slučajevima, kontaktirajte službe hitne pomoći. Ova web prodavnica i njen sadržaj su dostupni tako kako ih vidite bez garancije bilo koje vrste, eksplicitnih ili implicitnih, za njihovu tačnost, ispravnost ili pouzdanost. Nemojte potpuno zanemariti medicinski savet koji pronađete na ovom web sajtu. Baza informacija suplemenata na našem web sajtu nije predviđena da pokrije sve moguće uzroke, mere predostrožnosti, dejstva ili nus pojave suplemenata. Trebalo bi da konsultujete profesionalnog medicinskog radnika (a) ako imate neku bolest odnosno medicinsku dijagnozu, (b) pre početka bilo kakve vežbe ili programa dijete, i (c) pre upotrebe bilo kog suplementa.

Baza podataka suplemenata

Namena baze podataka suplemenata nije da pokrije sve moguće uzroke, mere predostrožnosti, interakcije ili moguće negativne efekte suplemenata. Molimo vas da konsultujete vašeg lekara ili nutricionistu da odgovori na pitanja o suplementima koje nameravate da koristite.

Sadržaj je preveden iz originalne engleske verzije i ne sadrži konkretne informacije zemalja zakonodavnog tela ili specifične informacije o suplementima u tim zemljama. Razumni napori su učinjeni da se obezbedi što tačniji prevod, ali su prevodi ipak dati "kao što ih vidite". Nema garancija bilo koje vrste, eksplicitnih ili implicitnih, za tačnost, ispravnost ili pouzdanost podataka nastalih u prevodu sa engleskog na bilo koji drugi jezik. U slučaju neslaganja ili razlike između engleske verzije i bilo kog drugog jezika na kojem je sadržaj preveden, engleska verzija će prevladati.

Card Payment